Mesafeli Satış Sözlemesi

TÜM MADDELERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. SÖZLEŞME’Yİ İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL ETTİĞİNİZDE YAHUT HİZMETLERİMİZİ KULLANDIĞINIZDA, YANİ BÖYLELİKLE BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİR “ALICI” OLDUĞUNUZDA BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ TÜM HÜKÜMLERİN HER BİR SATIRINI OKUDUĞUNUZU, DEĞERLENDİREREK TAMAMEN ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERE VAKIF OLDUĞUNUZU, BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI VE ÖDEME YAPMANIZ GEREKECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLACAKSINIZ. ÜRÜN’Ü ALMAK İSTEMİYORSANIZ VE BUNA GÖRE ÖDEME YAPMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYIN. ONAYLAMAMANIZ DURUMUNDA HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLANMAYACAKTIR.

MADDE 1: TARAFLAR

1. SATICI

Satıcı İsim/Unvanı:WWWALK Teknoloji Anonim Şirketi

Açık Adresi:  Maslak Mah. AOS 55. SK.42 Maslak Sit. B APT. No:4/565    Sarıyer/İstanbul

Satıcı Mersis No: 0810066743900001

Satıcı E-Posta: [email protected]

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: MNG Kargo

Internet Sitesi: https://wewalk.io

1.2 ALICI (SİZ)

 Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi’ine (“Satıcı”) ait olan https://wewalk.io  internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanarak işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) konu ürün (“Ürün”) üzerinde alım (“Satın Alma”) yapan kişi Alıcı olarak anılacaktır.

Alıcı Adı – Soyadı:

[Alıcı Aı]

Açık Adresi:

[Alıcı Adresi]

Telefonu:

[Telefon Bilgisi]

Alıcı E-Posta:

[Alıcı eposta]

İşbu Sözleşme’de Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 • İşbu Sözleşme’nin konusunu; İnternet Sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Satıcı’ya ait  Ürün’ün Alıcı tarafından satın alınması ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 • İnternet Site’sinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.  İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapıldığı tarihe kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal/hizmet:
[Ürün tablosu]

MADDE 4: MALIN TESLİM ŞARTLARI VE TESLİM ŞEKLİ

 • Alınan Ürün’ün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içinde başlanacaktır.
 • Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
 • Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu maddede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen kişi/kişilere teslim edilecektir.
 • Malın Teslim Edileceği Alıcı Adresi:

[Adres]

 • Teslim Edilecek Kişi(ler):

[Teslim alacak kişi]

 • Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Alıcı, mal veya hizmetin kendisine teslim edilmesi için masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli başvuruları yapacaktır.

MADDE 5: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 • Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.
 • Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır.
 • Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün’ün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
 • Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
 • Satıcı, yurt dışına yapılacak teslimatlar için gümrük ile ilgili oluşabilecek her nevi ücretleri Alıcı’ya yansıtma hakkını haiz olup gümrük ücretlerinin yansıtılacağı ülkelerin bazıları, liste ile sınırlı olmamak kaydıyla, Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde yayınlanmıştır (“Ülke Listesi”). Buna göre Sipariş konusu Ürün’ün teslimatı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışındaki bir ülkeye ve/veya Satıcı’nın belirlediği Ülke Listesi kapsamındaki bir ülkeye yapılması halinde gümrük ile ilgili her nevi ücret Alıcı’ya teslimat bedeli olarak yansıtılabilecektir.

MADDE 6: ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Alıcı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için İnternet Sitesi üzerinden sağlanacak ve Satıcı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından kendisinin dikkatine sunulan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 • Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
 • Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yahut Satıcı ile iletişime geçerek mal veya hizmetin ödemesini 3 (üç) gün içerisinde tekrar yapmakla yükümlüdür. Alıcı, bu madde uyarınca aldığı malın iadesini talep etmeyi seçerse teslimat giderleri kendisine ait olacaktır.
 • Alıcı, Satıcıya ait İnternet Sitesi üzerinde üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeni ile uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim aldıktan sonra, söz konusu Ürün’ün hassasiyetini göz önünde bulundurarak kullanmayı taahhüt eder ve hatalı kullanımı sonucunda meydana gelebilecek zararlardan ötürü tazminat talep edemez.
 • İşbu Sözleşme’nin onaylanması ile Alıcı kendisine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.

MADDE 7: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
 • Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
 • Satıcı, Alıcı tarafından işbu Sözleşme ve Kanun’a uygun olarak yapılan cayma hakkı kullanımı bildirimine karşılık gerekli iade prosedürlerini yürüteceğini kabul ve beyan eder.
 • Satıcı, Ürün’e ilişkin verdiği iki yıllık yurt içi garantisinin kapsamını Ürün’e ilişkin kullanım kılavuzunda belirtmiştir. Buna göre Alıcı, garanti kapsamındaki Ürün’üne ilişkin taleplerini, kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde Satıcı’ya iletecek olup Satıcı bu talepleri en kısa sürede işleyip Ürün’ün incelenmesi hususunda Alıcı ile iletişime geçecektir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

 • Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, malın üzerinde mutat kullanımı aşan düzeyde bir hasar olmaması şartıyla, cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki; Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

  • Alıcı, cayma hakkını https://wewalk.io/tr giriş yaparak bu İnternet Sitesi’nde yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden “İade Et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi https://wewalk.io sayfasında yer almaktadır.
 • Alıcı cayma hakkı kapsamında iade edeceği Ürün’ü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’nin 1.1. maddede ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumludur.
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (Ürün’ün Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili Ürün’e ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilecektir.
 • Alıcı, cayma süresi içerisinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

MADDE 9: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • Alıcı, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan https://wewalk.io üzerinden iletebileceklerdir. Şikayetin Satıcı’ya iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürün satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Bununla birlikte Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 11: BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, İnternet Sitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

On iki maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Close

Sign in

WeWALK Akıllı Baston

Görme Engelliler için Akıllı Baston