AIM Training

Yapay Zeka Bağımsız Hareket (AIM) Platformu

İşbirliği
Aracılığıyla Güçlendirme:

Destekleyici teknoloji üreticileri ve engellilik savunucusu kuruluşlar, erişilebilirliği ve güçlendirmeyi ilerletme konusundaki uyumlu misyonları paylaşan önemli müttefiklerdir. Bu kuruluşların öngörülen gelişmeleri yönlendirmek ve etkili çözümleri hayata geçirmek için etkin bir şekilde işbirliği yapmaları önemlidir.

İşbirliği
Aracılığıyla Güçlendirme:

Destekleyici teknoloji üreticileri ve engellilik savunucusu kuruluşlar, erişilebilirliği ve güçlendirmeyi ilerletme konusundaki uyumlu misyonları paylaşan önemli müttefiklerdir. Bu kuruluşların öngörülen gelişmeleri yönlendirmek ve etkili çözümleri hayata geçirmek için etkin bir şekilde işbirliği yapmaları önemlidir.
WeWALK olarak kendimizi engelli bireyler için kapsayıcılığı ve erişilebilirliği geliştirmeye adadık. Bu taahhüdümüz, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve savunuculuk gruplarıyla yaptığımız stratejik işbirlikleriyle örneklendirilebilir. Bu kuruluşlar, özellikle Oryantasyon ve Hareketlilik (O&M) konusunda uzmanlaşmış olanlar, hareketlilik yardımcılarının optimum işlevselliğine elverişli ortamların yaratılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. STK’lar, erişilebilir şehirler ve okullar tasarlamaktan kapsayıcı çalışma alanları ve rekreasyon alanlarına erişimi kolaylaştırmaya kadar, engellilerin sosyal hayata dahil olmasını savunmada etkilidir.

Yapay Zeka ile Entegre Edilen Akıllı Baston

Görme engellilerin hareketliliğini yapay zeka ve akıllı haritalama entegrasyonları ile geliştirerek, görme engelli bireylere ve oryantasyon ve mobilite eğitmenlerine akıllı geri bildirimler sunan bir mobilite platformu sağlıyoruz.

The Smart Cane Powered by AI

Enhancing visually impaired mobility with AI and smart city integrations, delivering a mobility platform that intelligently feedbacks to the visually impaired people and mobility trainers.
“Our AI for Accessibility grantees such as WeWALK are great examples of how tech can push our world to become more inclusive.”
Brad Smith, President, MICROSOFT Corp
“We’re very proud that we’re supporting WeWALK Smart Cane via our AI for Accessibility program.”
Cindy Rose, President, MICROSOFT Western Europe
“Microsoft backs the development of WeWALK’s smart cane the visually impaired people.”
Jenny Lay-Flurrie, Chief Accessibility Ocer, MICROSOFT Corp
Previous slide
Next slide
WeWALK olarak kendimizi engelli bireyler için kapsayıcılığı ve erişilebilirliği geliştirmeye adadık. Bu taahhüdümüz, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve savunuculuk gruplarıyla yaptığımız stratejik işbirlikleriyle örneklendirilebilir. Bu kuruluşlar, özellikle Oryantasyon ve Hareketlilik (O&M) konusunda uzmanlaşmış olanlar, hareketlilik yardımcılarının optimum işlevselliğine elverişli ortamların yaratılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. STK’lar, erişilebilir şehirler ve okullar tasarlamaktan kapsayıcı çalışma alanları ve rekreasyon alanlarına erişimi kolaylaştırmaya kadar, engellilerin sosyal hayata dahil olmasını savunmada etkilidir.
Microsoft ile ortak bir işbirliğiyle, WeWALK, görme engelli bireyler ve bağımsız hareket eğitmenleri için mevcut teknolojiyi ve gelecek vaat eden diğer ürün ve hizmetleri geliştirdi.

Yapay Zeka Bağımsız Hareket (AIM) Teknolojisi Nedir?

AIM (AI Hareketlilik), WeWALK’ın donanım ve yazılımını kullanarak, akıllı baston kullanıcılarına ve Oryantasyon ve Mobilite Uzmanlarına bastonun yerden açı, süpürme açısı, güven seviyeleri, yürüme mesafesi, adım sayısı vb. gibi akıllı veri geri bildirimleri sağlamak için geliştirildi.
Bu teknoloji, WeWALK Akıllı Bastonun sensörleri aracılığıyla baston kullanımıyla ilgili verileri toplar, yapay zeka desteğiyle anlamlandırır, görme engelli baston kullanıcısının gözlem sürecini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış ekranlarla görselleştirir ve bunları Oryantasyon ve Mobilite Uzmanları ile paylaşır.

Yapay Zeka Bağımsız Hareket (AIM) Teknolojisinin Faydaları

1. Oryantasyon ve Mobilite Uzmanları, bağımsız hareketlilik eğitiminde görme engelli baston kullanıcılarının ilerlemesini sürekli olarak izleyebilir. Bu yaklaşım, eğitim sırasında görme engelli baston kullanıcılarıyla olamadıkları durumlarda da baston kullanım verilerini toplamalarına olanak tanır.

2. Oryantasyon ve Mobilite Uzmanları, derslerde görme engelli baston kullanıcılarına verilen görevleri uzaktan takip edebilirler.

3. Veri yoluyla görme engelli baston kullanıcısının güçlü ve gelişim alanlarını analiz ederek, ihtiyaçlarına uygun eğitim içeriğini kişiselleştirebilirler.

4. Kurumlar, verilere dayanarak öğrettikleri tüm görme engelli baston kullanıcılarının bağımsız hareket gelişimini izleyebilirler. Yıllar içinde kaç görme engelli baston kullanıcısına hizmet verdiklerini ve bu kullanıcıların hayatlarında yarattıkları olumlu etkiyi tüm paydaşlarıyla birlikte ölçebilirler.

WeWALK, Microsoft İyilik için Yapay Zeka ve Erişilebilirlik için Yapay Zeka Girişimidir.

Erişilebilirlik için Yapay Zeka ve İyilik için Yapay Zeka gibi programların desteklediği WeWALK gibi örnekler, teknolojinin dünyamızı daha kapsayıcı hale getirmesinin harika örnekleridir.

"AI for Accessibility gibi yardım programlarına sahip olan WeWALK gibi AI for Good'un desteklediği örnekler, teknolojinin dünyamızı daha kapsayıcı hale getirmesinin harika örnekleridir."
Brad Smith, President, MICROSOFT Corp
"AI for Accessibility programımız aracılığıyla WeWALK Akıllı Baston'u desteklediğimiz için çok gururluyuz."
Cindy Rose, President, MICROSOFT Western Europe
"Microsoft, WeWALK Akıllı Baston'un gelişimini görme engelli bireyler için desteklemektedir."
Jenny Lay-Flurrie, Chief Accessibility Ocer, MICROSOFT Corp
Previous slide
Next slide

Network ortağımız olmak için bizimle iletişime geçin

İşbirliği Partnerlerimiz

[Page 1]

The Smart Cane Powered by AI

Enhancing visually impaired mobility with AI and smart city integrations, delivering a mobility platform that intelligently feedbacks to the visually impaired people and mobility trainers.
Through a joint partnership with Microsoft, WeWALK developed current technology and future offerings for visually impaired people and their mobility trainers.
What is AI Mobility Training Technology?
AIM (AI Mobility) is developed to enhance visually impaired mobility training using WeWALK’s hardware and software, enabling intelligent data feedback such as cane angle to the ground, sweeping angle, confidence levels, walking distance, number of the steps etc. to smart cane users and Orientation and Mobility (O&M) Specialists.
This technology collects data on the use of the cane through the sensors of the WeWALK Smart Cane, makes sense of it with the support of artificial intelligence, visualizes it with specially designed screens to facilitate the observation process of the visually impaired cane user and shares it with the Orientation and Mobility (O&M) Specialists.

[Page 2]

The Benefits of AI Mobility Training Technology

1. The Orientation and Mobility (O&M) Specialists can continually monitor how visually impaired cane users are progressing in their independent mobility training. This approach allows them to continue to collect cane usage data during instances when they cannot be with their visually impaired cane users during training.
2. The Orientation and Mobility (O&M) Specialists can follow the assignments given to the visually impaired cane users in the lesson remotely.
3. By analyzing the strengths and development sides of the visually impaired cane user through data, it can personalize the educational content for the needs of the visually impaired cane user.
4. Institutions can track the development of the independent movement of all the visually impaired cane users they teach based on data. They can measure how many visually impaired cane users they have served over the years and the positive impact they have created in the lives of these visually impaired cane users with all their stakeholders using a metrics driven approach.

WeWALK is a Microsoft AI for Good and AI for Accessibility Start-up.

“Our AI for Accessibility grantees such as WeWALK are great examples of how tech can push our world to become more inclusive.”
Brad Smith, President, MICROSOFT Corp
“We’re very proud that we’re supporting WeWALK Smart Cane via our AI for Accessibility program.”
Cindy Rose, President, MICROSOFT Western Europe
“Microsoft backs the development of WeWALK’s smart cane the visually impaired people.”
Jenny Lay-Flurrie, Chief Accessibility Ocer, MICROSOFT Corp

WeWALK is a Microsoft AI for Good and AI for Accessibility grantee, which allowed us to receive support towards developing AI Mobility (AIM) technology.