Gizlilik Politikası

WEWALK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

WeWALK Teknoloji Anonim Şirketi (“WeWALK”) olarak, hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarının (“Veri Sahibi/Veri Sahipleri”) bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz.

Bu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) WeWALK’un topladığı bilgileri nasıl kullandığı, Veri Sahibi’nin sorumlulukları ve WeWALK’un gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralları hakkında Veri Sahipleri’ni bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1. Topladığımız Bilgiler

WeWALK hizmetlerinizden yararlanmanız durumunda, WeWALK’un ana faaliyet konusu olan WeWALK akıllı bastonu satın almak, WeWALK mobil uygulamasında sunulan toplu taşıma, navigasyon gibi özellikleri sayesinde kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak amacıyla birtakım verileriniz toplanmaktadır.

Veri Sahipleri, WeWALK internet sitesi üzerinden akıllı baston satın almak, WeWALK Uygulaması’na üye olmak, Kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesine destek olmak gibi sair nedenlerle WeWALK’a bilgilerini aktarmaktadır. Bu durumda, Veri Sahipleri’nin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve konum verileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

2. Bilgileri Kullanma Amaçlarımız

WeWALK, Veri Sahipleri’ne ilişkin topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmaktadır:

  • Veri Sahipleri’ne hizmet sunmak
  • Veri Sahipleri’nin WeWALK akıllı baston ve WeWALK mobil uygulaması kullanım faaliyet ve hareketlerini analiz etmek ve hizmeti geliştirmek
  • Veri Sahipleri ile iletişime geçmek, Veri Sahipleri’nin talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak,
  • Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
  • Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek,
  • Veri Sahipleri’nin geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek,
  • Hizmetlerimizi Veri Sahipleri’nin tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek,
  • Hizmetlerimizi sunduğumuz ortamlardaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek; bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
  • Tanımlama teknolojileri/çerezler vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, hizmetlerimizi sunduğumuz ortamların performansını geliştirmek.

Bu kısımda belirtilen amaçlar, Veri Sahipleri’ne ilişkin toplanan bilgilerin genel kullanılma amaçlarını ifade etmektedir. WeWALK’un İnternet Sitesi Ziyaretçisi, İnternet Sitesi Kullanıcısı, Uygulama Üyesi gibi Veri Sahipleri’nin kişisel verilerini işleme amaçları ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında diğer konularda bilgi almak için lütfen Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı inceleyiniz.

3. Bilgilerinizin Üçüncü Kişiler Aktarılması

WeWALK’a sağladığınız bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız, tedarikçiler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

Veri Sahipleri’nin sağladığı bilgiler, Veri Sahipleri’ne sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4. Bilgilerinizin Saklanması ve Korunması

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. WeWALK, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sahipleri, WeWALK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (üye ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

5. Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği

Veri Sahipleri’nin sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Veri Sahipleri’nin sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. WeWALK ile paylaşmış olduğunuz bilgileri WeWALK mobil uygulaması üzerinden dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

WeWALK’a bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri WeWALK ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

6. Üçüncü Taraflara Yapılan Yönlendirmeler

WeWALK, WeWALK tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. WeWALK söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

7. İnternet Sitesinde ve Bu Politikada Yapılan Değişiklikler

WeWALK, sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

WeWALK, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, Veri Sahibi’nin sorumluluğundadır.

8. Sorumluluk

Hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan WeWALK sorumlu değildir.