Mesafeli Satış Sözlemesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TÜM MADDELERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN.
SÖZLEŞME’Yİ İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL ETTİĞİNİZDE YAHUT HİZMETLERİMİZİ
KULLANDIĞINIZDA, YANİ BÖYLELİKLE BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİR
“ALICI” OLDUĞUNUZDA BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ TÜM HÜKÜMLERİN HER BİR
SATIRINI OKUDUĞUNUZU, DEĞERLENDİREREK TAMAMEN ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERE VAKIF
OLDUĞUNUZU, BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI VE ÖDEME YAPMANIZ GEREKECEĞİNİ KABUL,
BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLACAKSINIZ. ÜRÜN’Ü
ALMAK İSTEMİYORSANIZ VE BUNA GÖRE ÖDEME
YAPMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYIN.
ONAYLAMAMANIZ DURUMUNDA HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLANMAYACAKTIR.

MADDE 1: TARAFLAR

1. SATICI

Satıcı İsim/Unvanı:WWWALK Teknoloji Anonim Şirketi

Açık Adresi:  Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. İTÜ Arı 1 Teknokent Binası Blok No:2/5 İç Kapı No:6 34467 Sarıyer İstanbul

Satıcı Mersis No: 0810066743900001

Satıcı E-Posta: [email protected]

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo
Şirketi: 

Yurtiçi Kargo (Türkiye)

Royal Mail (UK)

DHL, Royal Mail (Avrupa)

UPS (US)

Internet Sitesi: https://wewalk.io

1.2 ALICI (SİZ)

Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi’ine (“Satıcı”) ait olan https://wewalk.io
internet
sitesini (“İnternet Sitesi”)
kullanarak işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) konu ürün (“Ürün”)
üzerinde alım (“Satın Alma”) yapan
kişi Alıcı olarak anılacaktır.

 

Alıcı Adı – Soyadı:

[Alıcı Adı]

Açık Adresi:

[Alıcı Adresi]

Telefonu:

[Telefon Bilgisi] 

Alıcı E-Posta:

 

İşbu Sözleşme’de Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”)
uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; İnternet Sitesi
üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış
fiyatı belirtilen Satıcı’ya ait  Ürün’ün
Alıcı tarafından satın alınması ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN
TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

  • İnternet Site’sinde listelenen ve ilan
    edilen fiyatlar satış fiyatıdır.  İlan
    edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapıldığı tarihe kadar geçerlidir. Süreli
    olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 Sözleşme konusu mal/hizmet:

Görme engelliler için engel algılama, WeWALK mobil uygulaması bağlantısıyla navigasyon gibi özellikler sunan bir akıllı bastondur.

4: MALIN TESLİM ŞARTLARI VE TESLİM
ŞEKLİ

 Alınan Ürün’ün sevkiyatına Alıcı tarafından
mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içinde başlanacaktır.

 Sözleşme Alıcı tarafından elektronik
ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış
olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

 Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu
maddede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen kişi/kişilere teslim edilecektir.

 Malın Teslim Edileceği Alıcı Adresi:

[Adres]

 Teslim Edilecek Kişi(ler):

[Teslim alacak kişi]

 Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan
başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul
etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Alıcı, mal veya hizmetin
kendisine teslim edilmesi için masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli
başvuruları yapacaktır.

MADDE 5: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

 Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden
sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin
ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla,
mal veya hizmeti, Alıcı tarafından Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi
feshetme hakkı vardır.

 Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün’ün
bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün
teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya
verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı
tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin
yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat
masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden
itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 Satıcı, yurt dışına yapılacak teslimatlar
için gümrük ile ilgili oluşabilecek her nevi ücretleri Alıcı’ya yansıtma
hakkını haizdir. Buna göre Sipariş
konusu Ürün’ün teslimatı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışındaki bir ülkeye ve/veya
Satıcı’nın belirlediği Ülke Listesi kapsamındaki bir ülkeye yapılması halinde
gümrük ile ilgili her nevi ücret Alıcı’ya teslimat bedeli olarak
yansıtılabilecektir.

MADDE 6: ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin
gereği gibi ifa edilebilmesi için İnternet Sitesi üzerinden sağlanacak ve
Satıcı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği
yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

 Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan
Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından kendisinin
dikkatine sunulan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini [email protected] Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

 Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme
Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce
Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya
hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve
teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini
teyit etmiş olur.

 Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip
olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan
Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde
sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 Mal veya hizmetin tesliminden sonra
Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile
ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya
ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya
hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yahut Satıcı ile iletişime
geçerek mal veya hizmetin ödemesini 3 (üç) gün içerisinde tekrar yapmakla
yükümlüdür. Alıcı, bu madde uyarınca aldığı malın iadesini talep etmeyi seçerse
teslimat giderleri kendisine ait olacaktır.

 Alıcı, Satıcıya ait İnternet Sitesi
üzerinden verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeni ile uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal,
nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim
aldıktan sonra, söz konusu Ürün’ün hassasiyetini göz önünde bulundurarak kullanmayı
taahhüt eder ve hatalı kullanımı sonucunda meydana gelebilecek zararlardan
ötürü tazminat talep edemez.

 İşbu Sözleşme’nin onaylanması ile Alıcı
kendisine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
çerçevesinde Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin
telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses
kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen
veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak
tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.

MADDE 7: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin
Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim
edilmesinden sorumludur.

 Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi
engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti
süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) gün
içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 Satıcı, Alıcı tarafından işbu Sözleşme ve
Kanun’a uygun olarak yapılan cayma hakkı kullanımı bildirimine karşılık gerekli
iade prosedürlerini yürüteceğini kabul ve beyan eder.

 Satıcı, Ürün’e ilişkin verdiği iki yıllık
yurt içi garantisinin kapsamını Ürün’e ilişkin kullanım kılavuzunda
belirtmiştir. Buna göre Alıcı, garanti kapsamındaki Ürün’üne ilişkin
taleplerini, kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde Satıcı’ya iletecek olup
Satıcı bu talepleri en kısa sürede işleyip Ürün’ün incelenmesi hususunda Alıcı
ile iletişime geçecektir.

 

 

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, malın üzerinde mutat kullanımı aşan düzeyde bir hasar olmaması şartıyla, cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki; Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

    • Alıcı, cayma hakkını [email protected] adresi ile iletişime geçerek kullanabilir. Alıcı’nın iade talebini iletip satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 Alıcı cayma hakkı kapsamında iade edeceği Ürün’ü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme
Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece,
iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu
Sözleşme’nin 1.1. maddede ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın
anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade
kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumludur.

 Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde
(Ürün’ün Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri
gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili Ürün’e ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm
ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve
Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilecektir.

 Alıcı, cayma süresi içerisinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve
kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen
değişiklik ve bozulmalardan Kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine
kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve
işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma
olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

 

 

MADDE 9: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan [email protected] üzerinden iletebileceklerdir. Şikayetin Satıcı’ya iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili
çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere
kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürün satın aldığı veya ikametgâhının
bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu
değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi
kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki
yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep
edebilir. Bununla birlikte Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi
halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar
ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 11: BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında
yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta
aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda
Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veritabanında, sunucularında
tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

On iki maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu websitenin şartlar ve koşullarını okudum ve kabul ediyorum. *