Създадоха умен бастун за незрящи: предупреждава за препятствия и информира какво има наоколо Използва се в 30 страни, интегрира в обществото изгубилите зрението си

33-годишният турски изобретател Кюршат Джейлан, който също има…

You Pouch – 視覚障害を持つエンジニアが開発した「スマート白杖」が最先端!センサーで障害物を検知&Googleマップで音声ナビもしてくれます

視覚障害を持つ人のための杖、 “白杖(はくじょう)” 。この白杖が、テクノロジーによって大きく進化しました。 自身も視力がほぼないというトルコのエンジニア、クルサット・セイラン(Kursat Ceylan)さんが開発したのは、スマート白杖「WeWALK Smart Cane」。 なんとセンサーで障害物を検知したり、スマホと連携してナビゲーションしてくれたりと、目の不自由な人が安心して歩くためのサポートをしてくれるのです。 【センサーで障害物をキャッチ&警告】 視覚障害を持つ人の自立と積極的な社会への参加をうながすために開発されたという「WeWALK…

Close

Sign in

WeWALK Smart Cane

Smart Cane for the Visually Impaired